سرخط آخرین اخبار

چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برگزار گردید.

04 دی 1396


چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز شنبه مورخ 18/9/96 با حضور نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی با موضوعیت طرح پروژه های ابلاغی سازمان برنامه وبودجه کشور از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی سال 1396 استان و طرح سند توسعه...

سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برگزار گردید.

04 دی 1396


سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز پنجشنبه مورخ 02/09/96 با دستور کار بررسی و تصویب مطالعات آمایش استان، موضوع برگزاری جشنواره گل نرگس در شهرستان خوسف و برگزاری چهارمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین کویر و بررسی و تصویب مصوبات کارگروه...

اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برگزار گردید.

04 دی 1396


اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز پنج شنبه مورخ 11/3/96 با دستور کار توزیع اعتبارت هزینه ای استان در سال 96، بررسی و تصویب شاخص های توزیع اعتبارت تملک دارایی سرمایه ای استان، توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و همچنین 3 درصد درآمد حاصل...

IMAGE

سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 23/10/95 با حضور استاندار محترم برگزار گردید.

25 دی 1395


  طی این جلسه موضوعات توزیع اعتبارات ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی، بررسی و تصویب انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری اداره کل راه و شهرسازی استان به نسبت انتقال وظایف، نیروی انسانی و سایر خدمات هزینه...

معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان