دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 95/05/02

شورای برنامه ریزی و توسعه استان

شورای برنامه ریزی و توسعه استان

SP Smart Slider - модуль joomla Создание сайтов

سرخط آخرین اخبار

IMAGE

سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 23/10/95 با حضور استاندار محترم برگزار گردید.

25 دی 1395


  طی این جلسه موضوعات توزیع اعتبارات ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی، بررسی و تصویب انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری اداره کل راه و شهرسازی استان به نسبت انتقال وظایف، نیروی انسانی و سایر خدمات هزینه...

IMAGE

پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

09 آذر 1394


پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورخ 94/09/09 تشکیل گردید.

IMAGE

چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

01 مرداد 1394


چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورخ 94/05/01 تشکیل شد.

IMAGE

سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

16 تیر 1394


سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورخ 94/04/16 با دو دستور کار برگزار شد.  

معرفی رییس

سید علی اکبر پرویزی

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان