دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1395 با محوریت بررسی و تصویب بسته پیشنهادی توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 1395 به ریاست استاندار محترم برگزار گردید.

پرویزی استاندار خراسان جنوبی ضمن اشاره به وضعیت اعتبارات استان و پیگیری های صورت گرفته در جهت ترمیم آن گفت: تلاش ما بر این است تا پروژه های نیمه تمام اولویت دار و موثر به بهره برداری برسند

 وی افزود باید در راستای حل مشکلات حقوقی و بودجه ای تلاش شود و ما خواستار مطالبه گری دستگاه ها از مسئولان کشوری هستیم تا طرح های پیشنهادی استان در دولت به تصویب برسد.وی تعداد بالای نیروهای کارگری و قراردادی در دستگاه های اجرایی را از جمله مشکلات استان دانست که در بخش سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه ها را با چالش مواجه کرده است.

آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن اشاره به مدل و منطق توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان، سر جمع اعتبارات هزینه ای را 1637076 میلیون ریال، اعتبارات تملک داایی های سرمایه ای استان 1547000میلیون ریال و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را شامل دو بخش استانی و ملی به ترتیب 168000 و 1216800 میلیون ریال بیان کرد که به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ضمن اشاره به رعایت اولویت های توسعه شهرستان ها و ضرورت لحاظ نمودن الزامات قانون بودجه سال جاری بر لزوم حساس شدن دستگاه های اجرایی استان به شاخص های توسعه استان تاکید نمودند.

در این جلسه همچنین مدیران دستگاه های اجرایی استان سوالات و دیدگاه های خود را در ارتباط با بودجه سال جاری مطرح کردند.معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان