طی این جلسه موضوعات توزیع اعتبارات ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی، بررسی و تصویب انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری اداره کل راه و شهرسازی استان به نسبت انتقال وظایف، نیروی انسانی و سایر خدمات هزینه بر به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، بررسی و تصویب مصوبات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده (طرح توانمند سازی دختران، زنان روستایی و عشایر استان و طرح مرکز چند منظوره ایران دخت) و نیز مصوبات 3 جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی توسط رییس سازمان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح که تمامی موضوعات با حداکثر آرای اعضاء جلسه به تصویب رسید.

 استاندار محترم در خصوص طرح های ارائه شده کارگروه بانوان و خانواده، ضمن اشاره به این مطلب که کمک های فنی و اعتباری در بودجه سال آتی و نیز برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است، افزود؛ با کمک هایی که در این زمینه از سوی دولت و مجلس صورت خواهد گرفت می توان بخش اعظمی از مشکلات در حوزه کمک به صندوق های توسعه بخش کشاورزی و نیز صندوق خرد زنان روستایی را مرتفع ساخت.
ایشان در ادامه به راه اندازی مرکز خرید ایران دخت از سوی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به منظور ایجاد غرفه های خرید و فروش محصولات بومی و محلی اشاره کرد و گفت؛ این مراکز که توسط زنان سرپرست خانوار و در جهت توانمندسازی این عزیزان دایر می گردد باید در سایر شهرستان هایی که در مسیر تردد مسافرین و زائرین هستند نیز برپا شود.معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان