سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز پنجشنبه مورخ 02/09/96 با دستور کار بررسی و تصویب مطالعات آمایش استان، موضوع برگزاری جشنواره گل نرگس در شهرستان خوسف و برگزاری چهارمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین کویر و بررسی و تصویب مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی برگزار گردید.

 

این جلسه با توضیحات محمد هادی آرین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص  روند تهیه و تدوین سند مطالعات آمایش استان آغاز و سپس دکتر خطیب، عضوهیات علمی دانشگاه بیرجند و مجری طرح چکیده ای از این سند ارائه نمودند.

دکتر مروج الشریعه، استاندار محترم خراسان جنوبی و رییس شورای برنامه ریزی و توسه استان با بیان این مطلب که مزیت مطالعات آمایش استان، ساختار صحیح و محتوای غنی آن است، تصریح کرد؛ تعدا شیت ها و نقشه های تهیه شده توسط کارشناسان مختلف این طرح به لحاظ ساختاری و محتوایی بر غنای مطالعات افزوده است.

استاندار محترم ضمن اشاره به عملکرد صحیح کمیته راهبردی، غنای نگاه، نگارش، چیدمان و ساختار مطالعات طرح آمایش استان را از دیگر مزیت های این سند دانسته و افزودند؛ وجود اساتید و متخصصین مختلف دانشگاهی در روند مطالعات آمایش استان خصوصا اساتید زمین شناسی به عنوان استراتژیست های اصلی این طرح مهم، ساختار این طرح را به یک ساختار پایدار و توسعه محور با راهبردهای کاربردی و علمی تبدیل کرده است.

ایشان موضوع مدیریت آمایش را مهم برشمردند و خاطر نشان ساختند؛ پیوند محورهای مختلف توسعه که گاهی در تعارض همدیگر بوده و تلفیق الزامات و ملاحظات محور های مختلف این طرح بر عهده بخش مدیریت آمایش استان است و شرط اول مدیریت آمایش شجاعت و ریسک می باشد.

دکتر مروج الشریعه ضمن تاکید بر تسریع در بررسی و تصویب مطالعات آمایش استان اظهار داشتند؛ طرح آمایش قطعا ایرادات و اشکااتی خواهد داشت که پس از تصویب در مراحل اجرایی اصلاحات انجام خواهد شد.

مطالعات آمایش استان پس از بحث و تبادل نظر اعضاء با صد درصد آراء موافق، مورد تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.

در ادامه موضوعات درخواست مجوز برگزاری جشنواره گل نرگس در شهرستان خوسف و برگزاری چهارمین جشنواره تئاتر معلولین کویر نیز مطرح و با حداکثر آراء مورد تصویب شورا قرار گرفت.

در پایان 14 بند مصوبات دو جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی قرائت و تمامی مصوبات با حداکثر آراء مورد تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفت.معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان