ماده 28- اعضای کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)
ب- مديركل استاندارد استان (دبیر)
ج- مديركل دفتر فنی استانداری
د- مديركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
هـ- مديركل جهاد کشاورزی استان
و- مديركل صنعت، معدن و تجارت استان
ز- مديركل راه و شهرسازی استان
ح- مديركل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
ط- مديركل آموزش و پرورش استان
ی- مديركل فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان
ک- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
ل- مديرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان
م- مديرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان
ن- مديركل حفاظت محیط زیست استان
س- مديركل صدا و سیمای مرکز استان
ع- دادستان مرکز استان
ف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان
ص- مديركل تعزیرات حکومتی استان
ق- مديركل دامپزشکی استان
ر- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
ش- رییس مجمع امور صنفی استان
ت- مديركل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
ث- مديركل گمرک استان
خ- شهردار مرکز استان

ماده 29- وظایف کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:
الف- تبیین راهبردها و اولویت‌های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشم‌انداز توسعه کیفیت کالا و خدمات متناسب با شرایط و مزیت‌های خاص استان جهت ارایه به شورا
ب- بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارایه راهکارهای اجرایی
ج- پیشنهاد نحوه بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و تشکل‌ها و انجمن‌هی صنفی جهت مشارکت فعال در تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی و توسعه استاندارد سازی در استان
د- بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات لازم در جهت آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی و تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت
هـ- پیشنهاد نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بارسی استاندارد و کیفیت و تقویت حقوق مصرف کننده در سطح استان و ایجاد بسترهای مناسب به منظور تسریع در روند رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد
و- بررسی چگونگی تخصیص درصدی از منافع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانی جهت تدوین، ترویج و نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیز آزمایشگاه های فنی و مراکز ارزیابی انطباق استان
ز- ارایه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و پیگیری تخلفات احتمالی در زمینه مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی
ح- بررسی خط مشی و نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان به منظور کنترل های کیفی
ط- ارایه راهکارهای لازم جهت کنترل بازار و مراکز توزیع و عرضه در سطح استان در راستای رعایت استانداردها
ی- ارایه پیشنهادهای لازم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشمول استاندارد اجباری و نظارت بر وضعیت عیار فلزات گرانبها با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان
ک- کمک به تصمیم سازی در خصوص نحوه ترویج و پیاده سازی استانداردهای معیار مصرف انرژی در تولیدات و سامانه های انرژی بر در سطح استان
ل- ارایه پیشنهادهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر نازل های سوخت مایع و گاز با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان
م- پیگیری و اجرای مصوبات شورای استاندارد استان و تهیه گزارش از نتایج حاصله جهت ارایه به شورای برنامه ریزی و شورای استاندارد استان
ن- بررسی و تنظیم گزارش عملکرد استان ها در حوزه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و پیشنهاد تشویق دستگاه‌های برتر و معرفی دستگاه های ناموفق و ناکارآمد.

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان