ماده 18ـ اعضاي كارگروه تخصصي اشتغال به شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف ـ معاون ذيربط استانداري (رييس)
ب ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي (دبير)
ج ـ رييس واحد استاني وزارت اموراقتصادي و دارايي
د ـ رييس و واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
هـ ـ رييس واحد استاني وزارت جهادكشاورزي
و ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي
ز ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
ح ـ رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران
ط ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
ي ـ مديرعامل سازمان منطقه آزاد (درصورت وجود)
ك ـ مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان
ل ـ سرپرست يكي از بانكهاي استان به انتنخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانكها
م- مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

ماده 19ـ وظايف كارگروه تخصصي اشتغال بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف ـ تعيين فعاليت‌هاي اولويت‌دار از نظر استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت تصميمات شوراي عالي اشتغال
ب ـ بسترهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي با اولويت ايجاد اشتغال در مناطق توسعه‌نيافته و كمتر توسعه‌يافته استان
ج ـ وضعيت بازار كار و ارايه راه‌حل جهت كاهش ميزان بيكاري در سطح استان
د ـ هماهنگي در سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي به منظور هدفمند نمودن آموزش‌ها و تطبيق آن با نياز بازار كار
هـ ـ شناسايي امكانات و محدوديت‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي استان و تشويق بخش غيردولتي براي ايجاد مراكز آموزشي موردنياز

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان