ماده 8 ـ اعضاي كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي به شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس)
ب ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي (دبير)
ج ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان
د ـ مديركل مديريت بحران استان
هـ ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي
و ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
ز ـ مديرعامل شركت توزيع نيروي برق منطقه‌اي استان
ح ـ مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان
ط ـ مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان
ي ـ مديركل حفاظت محيط‌‌زيست استان
ك ـ يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان
ل ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
م ـ مديرعامل شركت ملي گاز استان
ن ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان
س- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر
ع- مديركل نوسازی مدارس استان
ف- مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان
ص- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان
ق- مديركل استاندارد استان
ر- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان
ش- مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان
ت- مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

ماده 9ـ وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف‌ـ طرح‌هاي توسعه عمران شهري، مجموعه‌هاي شهري، طرح‌هاي جامع ناحيه‌اي، طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ب ـ وظايف مرتبط با اجراي آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
ج ـ طرح‌هاي هادي و جامع شهرها، طرح‌هاي فضاهاي شهري (طراحي شهري) و روستايي
د ـ برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در استان
هـ ـ برنامه‌هاي توسعه حمل و نقل استان، كنترل و نظارت بر حمل كالا و مسافر و ارتقاي بهره‌وري و افزايش ايمني در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل
و ـ توسعه سيستم‌هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده‌هاي نفتي
ز ـ محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان
ح ـ طرح‌هاي پدافند غيرعامل در استان
ط ـ برنامه‌هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان
ي ـ ساماندهي فضاها و سكونتگاه‌هاي روستايي و پروژه‌هاي بزرگ عمراني

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان