ماده16ـ اعضاي كارگروه تخصصي سلامت، ايمني و امنيت غذايي به شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف ـ معاون سياسي و امنيتي استانداري (رييس)
ب ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان (دبير)
ج ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان
د ـ مديركل صدا و سيماي مركز استان
هـ ـ مديركل حفاظت محيط‌زيست محيط استان
و ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي
ز ـ مديركل دامپزشكي استان
ح ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ط ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان
ي ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي
ك ـ دادستان مركز استان
ل ـ مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان
م ـ رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان
ن ـ رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش
س ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
ع- مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
ف- مديركل تعزیرات حکومتی استان
ص- مديركل استاندارد استان

ماده 17ـ وظايف كارگروه تخصصي سلامت، ايمني و امنيت غذايي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف ـ اجرايي نمودن تصميمات شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
ب ـ مشكلات استاني مربوط به سلامت و امنيت غذايي استان و انعكاس پيشنهادهاي مربوط به دبيرخانه شورا
ج ـ ارتقاي خدمات سلامت و امنيت غذايي در سطح استان
د ـ وضعيت سلامت جسمي در گروه سني كودكان و نوجوان به ويژه دختران و راههاي بهبود آن
هـ پيشگيري از عفونت و بيماري ايدز و كنترل آن
و ـ بسته‌هاي تربيت بدني در جهت سلامت عمومي

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان