ماده 20ـ اعضاي كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف- معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس)
ب ـ مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان (دبير)
ج ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد كشاورزي
د ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
هـ ـ رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي
و ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي
ز ـ مديركل منابع طبيعي استان
ح ـ نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير
ط ـ مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان
ي ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان
ك ـ رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش
ل ـ رييس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
م ‌ـ مديركل اوقاف و امور خيريه استان
ن ـ مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد
س ـ رييس فرودگاههاي استان
ع ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان
ف ـ مديركل امور اجتماعي استانداري
ص ـ مديركل سازمان حمل ونقل و پايانه‌هاي استان
ق ـ شهردار مركز استان
ر ـ مديركل صدا و سيماي استان
ش ـ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
ت ـ مديركل دفتر فني استانداري
ث ـ نماينده اتحاديه دفاتر خدمات مسافرتي استان (بدون حق رأي)
خ ـ رييس مجمع صنفي هتلداران استان (بدون حق رأي)
ذ ـ دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب كارگروه (بدون حق رأي)
ض- مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری
ظ- مديركل تعزیرات حکومتی استان

ماده21 ـ وظايف كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف ـ برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران استان
ب ـ اولويت‌هاي پژوهشي امور ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و پيشنهاد آن به كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري.
ج ـ تقويت انگيزه سير و سفر و سياحت از طريق ايجاد تسهيلات، تأسيسات و تجهيزات گردشگري.
د ‌ـ جذب حمايت‌هاي مادي و معنوي مردم و تشريك مساعي همه جانبه آنها در زمينه حفظ و احياء و معرفي ميراث فرهنگي استان.
هـ ـ جلوگيري از اقدامات غيرقانوني در زمينه حفاري‌هاي غيرمجاز و تخريب آثار فرهنگي.
و ـ توسعه تأسيسات اقامتي ارزان قيمت و اردوگاههاي جهانگردي.
زـ توسعه صنعت گردشگري استان از طريق آماده‌سازي و معرفي قطب‌هاي گردشگري.
ح ـ حمايت از توليدكنندگان صنايع دستي و تبليغ و ترويج محصولات صنايع دستي استان.
ط ـ محافظت از بناهاي داراي ارزش فرهنگي ـ تاريخي كه به ثبت آثار ملي رسيده است.
ي ـ تنظيم خط‌مشي صادرات صنايع دستي استان و رفع مشكل و موانع موجود.
ك ـ رفع مشكلات و موانع اجرايي مناطق نمونه گردشگري استان.
ل ـ استفاده از امكانات تبليغي براي معرفي سيماي گردشگري استان.
م ـ غني‌سازي اوقات فراغت به ويژه براي جوانان از طريق فرماندهي تورهاي گردشگري و اكوتوريسم.
ن ـ توسعه مشاركتهاي مردمي از طريق تشويق و حمايت از راه‌اندازي، ترميم، توسعه، بهسازي و ارايه خدمات بهتر و بيشتر مراكز گردشگري و نيز واحدهاي اقامتي و پذيرايي استان.
س ـ تغيير كاربري كاروانسراها و رباط‌ها به مراكز اقامتي ميان‌راهي.
ع ـ تربيت و آموزش نيروي انساني در امور گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي استان.
ف ـ توسعه و تقويت تأسيسات گردشگري هتل‌ها، مهمانپذيرها و رستورانهاي ميان‌راهي و چگونگي اداره آنها.

 

 معرفی رییس

استاندار

و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

 

معرفی دبیر

 

مهندس آرین

محمدهادی آرین

رییس سازمان

و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان